לפניכם מבחן המורכב משלושה חלקים: 

חלק א' - 60 נק' - כולל 15 שאלות רב-ברירה ושאלות פתוחות, ציון כל שאלה 4 נק'.

חלק ב' - 23 נק' - כולל 2 שאלות (בכל שאלה מספר סעיפים) בנושא מיומנויות חקר.

חלק ג' - 18 נק' - כולל מספר שאלות בעקבות קטע קריאה מידעי (אוריינות מדעית).


שימו לב!
  •  בשאלות רב ברירה כאשר הנכם מתבקשים לבחור תשובה אחת בלבד, סמנו את התשובה הנכונה ביותר. 
  • בשאלות רב ברירה ישנן שאלות בהן אתם מתבקשים לסמן יותר מתשובה אחת (לדוגמא שאלה 8).
  • בצמוד לכל שאלה יופיע סמל כחול (WMA). הסמל הינו קובץ שמע של השאלות ומיועד לתלמידים אשר זכאים להקראה. רק תלמידים אלה רשאים לפתוח את הקבצים לצורך שמיעת השאלות. לצורך שמיעת הקבצים יש להשתמש באוזניות בלבד. 
  • לפני שאתם מגישים בידקו פעם נוספת והיו בטוחים שעשיתם את המיטב שביכולתכם.

בהצלחה
צוות מדעים :)
1
איזה משפט נכון לגבי חלקיקי חמצן במצב צבירה נוזל בהשוואה לחלקיקי החמצן במצב צבירה גז?
שאלה 1.wma
המהירות הממוצעת של החלקיקים בנוזל גדולה יותר והם מרוחקים יותר זה מזה.
המהירות הממוצעת של החלקיקים בנוזל קטנה יותר והם מרוחקים יותר זה מזה.
המהירות הממוצעת של החלקיקים בנוזל קטנה יותר והם קרובים יותר זה לזה.
המהירות הממוצעת של החלקיקים בנוזל גדולה יותר והם קרובים יותר זה לזה.
2

איזו תכונה מבחינה בין חומר במצב צבירה נוזל לבין חומר במצב צבירה מוצק?
שאלה 2.wma

סידור (היערכות) החלקיקים במרחב. 

החלקיקים קרובים זה לזה.

בין החלקיקים פועלים כוחות משיכה.

החומר בנוי מחלקיקים.

3
לכלי ריק לחלוטין הוכנסו שני חלקיקים של חומר (כמתואר באיור). מה יש בין שני החלקיקים? שאלה 3.wma
עוד חלקיקים
אוויר
ריק (ואקום)
חמצן
4

שואבים חלק מהאוויר הנמצא בבקבוק סגור. כיצד יהיו ערוכים חלקיקי האוויר שיישארו בבקבוקשאלה 4.wma

החלקיקים יתרכזו ליד דפנות הבקבוק
החלקיקים יצטופפו בחלקו העליון של הבקבוק.
החלקיקים יצטופפו בחלקו התחתון של הבקבוק.
החלקיקים יתפזרו בכל נפח הבקבוק.
5

איזה מבין החומרים שלפניכם ניתן לדחוס בקלות בטמפרטורת החדר? שאלה 5.wma

א.      נחושת

ב.      מים

ג.       חמצן

ד.      נפט

הסבירו את תשובתכם באמצעות המודל החלקיקי של החומר.


6

בעקבות העברת גז מכלי שנפחו 10 סמ"ק לכלי שנפחו 2000 סמ"ק יחול שינוי ב: שאלה 6.wma

 

 

 

 

מהירות התנועה של חלקיקי הגז.
מרחק בין חלקיקי הגז.
מסת חלקיקי הגז.
גודל חלקיקי הגז.
7
השלימו את המשפט: הגדלת כמות הגז בכלי סגור בעל נפח קבוע

שאלה 7.wma

8

לקחו בלון אטום ומילאו אותו בגז. הכניסו את הבלון לכלי שבו מים חמים והבלון התנפח (ראו איור). מה השתנה בעקבות הכנסת הבלון למים החמים? סמנו שני היגדים נכונים.  שאלה 8.wma

גודל חלקיקי הגז בבלון.
מספר חלקיקי הגז בבלון.
המהירות הממוצעת של חלקיקי הגז בבלון.
המרחק שבין חלקיקי הגז בבלון.
9
באיור שלפניכם מוצג כלי המחולק על-ידי מחיצה שניתן להסירה. משני צידי המחיצה מצויים נוזלים שונים – בצד אחד מים ובצד השני מיץ פטל. לאחר הסרת המחיצה והמתנה של מספר דקות, כל הנוזל בכלי היה בצבע אדום. הסבירו את התופעה בעזרת המודל החלקיקי של החומר.שאלה 9.wma

10

כאשר חומר הנמצא בכלי סגור עובר ממצב צבירה אחד למצב צבירה אחר עקב חימומו, אין שינוי ב: שאלה 10.wma

   
כוחות המשיכה שבין החלקיקים
מסה של החלקיקים
מהירות הממוצעת של החלקיקים
סוגי התנועה של החלקיקים
11
שקית אטומה לחלוטין שיש בה טיפות של אֵתֶר, שהוא נוזל המתנדף בקלות, הוכנסה לתוך מים חמים. השקית התנפחה. נפח השקית גדל כי: שאלה 11.wma
חלקיקי האֵתֶר נעים מהר יותר ומתרחקים זה מזה.
מספר חלקיקי האתר גדל.
החימום גורם להעלאת מסת חלקיקי האתר.
חלקיקי האֵתֶר מתנפחים כשה אֵתֶר הנוזלי הופך לגז.
12
עומר הכין לעצמו כוס שוקו חם. במהלך ההכנה הוא הכניס כפית על מנת לערבב את אבקת השוקו. אילו מהתהליכים הבאים התרחשו? שאלה 12.wma
כוס השוקו העבירה חום לכפית והכפית העבירה קור לכוס השוקו.
הכפית העבירה קור לכוס השוקו.
כוס השוקו העבירה חום לכפית.
13
דניאל חימם סיר מים על הכיריים. הוא מדד את טמפרטורת המים וכשהחלו המים לרתוח מד הטמפרטורה הראה 1000. דניאל הגביר את עצמת הלהבה, והמים המשיכו לרתוח במשך חמש דקות נוספות. לאחר 4 דקות  מדד דניאל את טמפרטורת המים שנית.
האם מד הטמפרטורה בקריאה השנייה הראה טמפרטורה גבוהה יותר, נמוכה יותר או שווה ל C1000 , נמקו שאלה 13.wma
14

התבוננו באיור הבא וענו על השאלות הבאות: שאלה 14.wma

א.      היכן מתקיים באיור תהליך של הולכה?
ב.      היכן מתקיים באיור תהליך של קרינה?15
המשפטים שלפניכם עוסקים בשינוי מצב הצבירה של המים. השלימו אותם. היעזרו במושגים: התכה, הקפאה, התאדות (אידוי), התעבות (עיבוי). אפשר להשתמש באותו מושג פעמיים. שאלה 15.wma

א.      קוביית קרח שהונחה על שולחן ביום קיץ חם עוברת תהליך

ב.      טיפות מים המופיעות על בקבוק שהונח על השולחן לאחר שהוצא מהמקרר הן תוצאה של

ג.       הכנת קרחון (ארטיק קרח) בבית חרושת נעשית בתהליך של

ד.      "היעלמות" שלוליות מי הגשם ביום חם היא תוצאה של תהליך